ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าประเมินผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าประเมินผลงาน>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อ่านต่อ
รายชื่อผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

รายชื่อผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

รายชื่อผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลองหลวง

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อ่านต่อ
ประกาศนโยบายระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลคลองหลวง

ประกาศนโยบายระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลคลองหลวง

ประกาศนโยบายระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลคลองหลวง>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อ่านต่อ
รอบรู้เรื่องยา RDU

รอบรู้เรื่องยา RDU

กริบพีไซด์โคชิซีนซิมวาสสเตตินเซททิริซีนดอมเพอริโดนพาราเซตามอลอะมอกซีซิลลินอีนาราพริลอัลโลพูลินอลแอมโลดีพีนไอบูโพรเฟน

อ่านต่อ

ไอบูโพรเฟน

อ่านต่อ

แอมโลดีพีน

อ่านต่อ

อัลโลพูลินอล

https://files.fm/down.php?i=vjsbreva

อ่านต่อ

อีนาราพริล

อ่านต่อ

ดอมเพอริโดน

อ่านต่อ

เซททิริซีน

อ่านต่อ

โคชิซีน

อ่านต่อ

กลิบพีไซด์

อ่านต่อ
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด หน้า 1>> คลิกเพื่อดูรายละเ....

อ่านต่อ
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด หน้า 1>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด หน้า 2>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด หน้า 3

อ่านต่อ

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการวิเคราะห์การจัด๙ื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลคลองหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ2561 ไตรมาส1-2

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ2561 ไตรมาส1-2

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงนบำรุง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-2

อ่านต่อ
การดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลคลองหลวง ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลคลองหลวง ปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

IRBM

แผนยุทธศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีปี 2556 – 2560เอกสารทิศทางองค์การ1. เริ่มต้นปี 2556 จัดทำยุทธศาสตร์ร่วมกันทั้งเครือข่าย รพ.คลองหลวง , สสอ., รพ.สต. อปท, ชุมชน 2. ทีมร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และกำหนดตัวชี้วัด 3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดนโยบาย และแผนปฏิบัติการสู่ผู้ปฏิบัต....

อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2556 ได้มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเครือข่าย โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาและรับรองคุณภาพทั้งเครือข่าย Primary Care and Hospital Accreditation (....

อ่านต่อ

จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อการเยียวยา

จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อการเยียวยา เน้นการปลูกต้นไม้เพื่อทำให้บรรยากาศโดยทั่วไปดูร่มรื่น สวยงาม ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ และร่มเงาที่ช่วยปกป้องรังสีจากดวงอาทิตย์ ทำให้อุณหภูมิความร้อนลดลง และยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้รับบริการ สำหรับผู้ที่อยากให้พื้นที่สีเขียวช่วยบรรเทาโรค....

อ่านต่อ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ กิจกรรมของโครงการ 1. จัดทีมดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 และ ปี 2558 2. ตรวจสุขภาพประจำปีและสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองหลวง 3. นำผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติดำเน....

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความผู้พันธ์ของบุคลากรในองค์กร1. การจัดกิจกรรมทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรมในโอกาสสำคัญทางศาสนาและประเพณี 2. ตรวจหาสารเสพติดในบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มัวหมองและพัวพันกับสิ่งเสพติด เพิ่มความพึงพ....

อ่านต่อ

กิจกรรม 5ส. โรงพยาบาลคลองหลวง

กิจกรรม 5 ส โรงพยาบาลคลองหลวง 1.กิจกรรมอบรมพื้นฐาน 5 ส ( ๒ วัน ๒ รุ่น) ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๒.กิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดทำ ส.สะดวก ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองหลวง ๓.กิจกรรม ส.สะสางในหน่วยงาน 4. กำหนดการดำเนินงาน 5....

อ่านต่อ

งานสุขภาพจิต จิตเวช (วัยเรียน)

งานสุขภาพจิต จิตเวช (วัยเรียน) จัดโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยในวัยเรียน- กิจกรรมอบรมครูเพื่อคัดกรองค้นหาเด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญาและการเรียนรู้, วัดไอคิว

อ่านต่อ

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 11/12/2013
ปรับปรุง 17/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 181,049
Page Views 273,784
 
โรงพยาบาลคลองหลวง
30 หมู่ 7 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2904-6446-9
 
  
view