ประวัติโรงพยาบาลคลองหลวง

โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เริ่มต้นก่อตั้งโรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมี

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ 

และนายแพทย์วีระชัย ปิตะวรรณ 

ได้เข้าดำเนินการประสานติดต่อขอรับการบริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่ ณ เลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ถนนบางขันธ์ - หนองเสือ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จาก ท่านพระครูสมุห์เล็ก สิกฺขนฺโต และคุณป้าบุญนาค แจ่มนุช เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลคลองหลวง โดยใช้งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2535 จำนวนเงิน 14,700,000 บาท และได้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2537  มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 1 ตำบล 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบัน โรงพยาบาลคลองหลวง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ถนนบางขันธ์ - หนองเสือ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองหลวง 12 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (ในปี พ.ศ. 2559 จะเพิ่มจำนวนเตียงเป็น 60 เตียง) มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 ตำบล คือ ตำบลคลองหนึ่ง - คลองเจ็ด ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 16 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวน 251,190 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558) แบ่งเป็นประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 83,751 คน สิทธิข้าราชการ 14,758 คน สิทธิประกันสังคม 40,155 คน สิทธิต่างด้าวขึ้นทะเบียน 2,818 คน และประชากรสิทธิอื่น ๆ อีก 31,387 คน มีบุคลากรในโรงพยาบาลคลองหลวงจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วยแพทย์ 5 คน ทันตแพทย์ 6 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 54 คน นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน สหวิชาชีพ 9 คน ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ อีกจำนวน 113 คน ปัจจุบันในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคลองหลวงเฉลี่ย 230 คน/วัน

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ

ตำบล

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ

พื้นที่รับผิดชอบ

คลองหนึ่ง

01089     (รพ.สต.คลองหนึ่ง หมู่ 8)

หมู่ 2, 3, 5 - 8, 16, 17

คลองหนึ่ง

25053     (ศบส.ศบส.ชุมชนร่มเย็นเทศบาลเมืองคลองหลวง)

เฉพาะหมู่ที่  1

คลองหนึ่ง

25052     (ศบส.ศบส.ชุมชนมุสลิมเทศบาลเมืองคลองหลวง)

เฉพาะหมู่ที่  4

คลองหนึ่ง

24041     (รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม  สาขาไวท์เฮ้าส์)

หมู่ 1 - 8 , 16

คลองหนึ่ง

28012     (มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาคลองหนึ่ง)

เฉพาะหมู่ที่ 1 - 4

คลองสอง

01091     (รพ.สต.คลองสอง หมู่ 7)

หมู่ 1 - 7

คลองสอง

01092     (รพ.สต.คลองสอง หมู่ 13)

หมู่ 8 - 15

คลองสาม

04856     (รพ.สต.คลองสาม หมู่ 5)

หมู่ 1 - 7

คลองสาม

24925    (มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาไทยสมบูรณ์)

เฉพาะหมู่ที่ 1 - 4

คลองสาม

23948     (มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาม)

เฉพาะหมู่ที่ 4

คลองสาม

24042     (รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาม)

เฉพาะหมู่ที่ 1 - 4

คลองสาม

01093     (รพ.สต.คลองสาม หมู่ 8)

หมู่ 8 - 16

คลองสี่

01094     (รพ.สต.คลองสี่ หมู่ 7)

หมู่ 1 - 7

คลองสี่

01095     (รพ.สต.คลองสี่ หมู่ 13)

หมู่ 8 - 16

คลองห้า

01096     (รพ.สต.คลองห้า หมู่ 7)

หมู่ 1 - 9

คลองห้า

01097     (รพ.สต.คลองห้า หมู่ 13)

หมู่ 10 - 16

คลองหก

10761     (โรงพยาบาลคลองหลวง)

หมู่ 1 - 8

คลองหก

24707    (รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม สาขาคลองหก)

เฉพาะหมู่ที่ 1 - 4

คลองหก

01098    (รพ.สต.คลองหก หมู่ 13)

หมู่ 9 - 16

คลองเจ็ด

01099     (รพ.สต.คลองเจ็ด หมู่ 8)

หมู่ 1 - 9

บึงบอน

01104     (รพ.สต.บึงบอน) อำเภอหนองเสือ

หมู่ 7 - 8

บึงชำอ้อ 1

01107     (รพ.สต.บึงชำอ้อ 1 )  อำเภอหนองเสือ

หมู่ 9, 10, 12

บึงชำอ้อ 2

01108     (รพ.สต.บึงชำอ้อ 2) อำเภอหนองเสือ

หมู่ 11

 
« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 11/12/2013
ปรับปรุง 17/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 181,012
Page Views 273,746
 
โรงพยาบาลคลองหลวง
30 หมู่ 7 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2904-6446-9
 
  
view